Το Όραμα μας


Στόχοι και Προοπτικές

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς η ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΟΕ φιλοδοξεί να συνεχίσει να παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες άριστης ποιότητας στους πελάτες της. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση εκπονεί και υλοποιεί συνεχώς σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και του εμπλουτισμού των υπηρεσιών που παρέχει.Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία στοχεύει στην διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής της με:


• συνεχής επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό που θα ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογίες

• συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες

• συνεχής βελτίωση της ποιότητας μέσα από την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001

• αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πελάτες

• διεύρυνση της προσφοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• μείωση του κόστους διαχείρισης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων

• περαιτέρω βελτίωση της τεχνικής υποστήριξης πελατών

• συνεχής εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται